Ochrana nájemníků proti zvůli majitelů se zvýší

TNBiz, 25.3.2013

"Zákoník chce tímto způsobem zabránit situacím, kdy majitelé neuzavřou s nájemci smlouvu schválně a mohou kdykoliv, v podstatě z hodiny na hodinu nájem ukončit," uvádí ministerstvo spravedlnosti. Navíc, za smlouvu bude odpovědný vždy pronajímatel.

Nově ovšem bude moci majitel nemovitosti, kterou pronajímá, požadovat po nájemnících kauci až do šestinásobku nájmu. V současnosti bylo maximum stanovené na tři nájmy.

Zákoník zcela ruší bytové náhrady. Pokud máte uzavřený nájem na dobu neurčitou, je výpovědní doba tříměsíční, pokud se pronajímá jakákoliv movitá věc, je výpovědní doba měsíc.

Výpověď může ale nájemník dostat "na hodinu", pokud porušuje "zvlášť závažným" způsobem své povinnosti a působí tím újmu. V zákoníku ale chybí taxativní výčet těchto "zvlášť závažných" porušení a interpretaci nejspíš sjednotí až první soudní spor.

Nový občanský zákoník, který začne platit od roku 2014, má více než tři tisíce paragrafů. Přináší stovky změn proti platné, ač mnohokrát novelizované úpravě z roku 1964.
 Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky None