Seriál: Inteligentní bydlení, část III. - měření a řízení spotřeby energií, plynu a vody

Po řízení vytápění, ovládání světel a ostatních elektrických zařízení se v našem seriálu o inteligentním bydlení dostáváme k tématu měření a řízení spotřeby elektrické energie, plynu a vody.

Při nákupu elektrických spotřebičů a elektroniky jsme si už zvykli na to, že je každý výrobek tohoto typu opatřen energetickým štítkem. Spotřeba elektrické energie je jedním z důležitých parametrů, ke kterým přihlížíme. Dokonce i rodinné domy už musí mít od 1.ledna 2013 svoje energetické štítky. Kupujeme pračky se spotřebou v kategorii A++, nízkoenergetické LED televizory a klasické žárovky nahrazujeme úspornými s vírou, že náš domov bude spotřebovávat méně energie. Z pohledu peněženky samozřejmě není důležitá jen spotřeba elektrické energie, ale významnou roli hraje spotřeba tepla, ať už ve formě spotřebovaného plynu či uhlí, nebo vody. Víme ale kolik náš dům nebo byt spotřebovává? Víme, jaké jsou energeticky nejnáročnější procesy v domácnosti?

Odpověď na první otázku je jednoduchá a zní „ano ”. Jednou za rok obdr žíme vyúčtování od našeho dodavatele energií a vody. Pokud se nám zdá útrata vysoká můžeme změnit chování a pokusit se celý příští rok šetřit. Jak to dopadlo, se dozvíme za dvanáct měsíců.

Odpověď na druhou otázku je těžší, ale v podstatě zní také „ano“. Při každém zapnutí pračky můžeme koukat na elektroměr, popřípadě sledovat kalorimetr, když v místnosti zvýšíme teplotu o dva stupně. K výsledku se po dostatečně dlouhé době určitě dostaneme.

Inteligentní bydlení řeší měření spotřeby energií mnohem efektivnějším a pohodlnějším způsobem. Navíc díky tomu, že dokáže řídit vytápění, ovládat elektrické spotřebiče, vodní čerpadla a ostatní zařízení, může spotřebu aktivně ovlivňovat. Elektroměr, vodoměr, kalorimetr nebo plynoměr informuje inteligentní systém o tom, jaká je okamžitá spotřeba a ten jí zaznamenává. Na přehledných grafech pomocí iPadu, tabletu, chytrého telefonu nebo domácího počítače se pak uživatel může podívat na to, jak se vyvíjí spotřeba daného média v průběhu dne, měsíce i roku. Všechna data jsou uchovávána pro pozdější použití. Tyto informace pak snadno odhalí energeticky nejnáročnější procesy v domácnosti, což napomáhá snadnější optimalizaci pro dosažení úspor. Pro názornost mohou být do inteligentního systému zadány i jednotkové ceny za daný druh energie nebo média a systém pak rovnou zobrazuje aktuální útratu. Roční faktura pak není žádným překvapením. Společnost CannyNet nabízí elektroměry, vodoměry, kalorimetry a plynoměry, které podávají orientační informace, nebo oficiálně cejchované měřiče, na základě jejichž informací je možné provádět fakturaci. Systém zohledňuje i vice tarifních pásem, jako je tomu například u ceny za noční a denní proud. Díky nadřazené logice může inteligentní dům zapínat spotřebiče tak, aby pracovali v levnějším tarifním pásmu, nebo dokáže udržet spotřebu pod určitou hranicí. Tato funkce se v rodinných domech uplatní méně, ale pro průmyslové podniky, které platí pokuty v případě překročení okamžité spotřeby, může znamenat významnou úsporu.

Speciálním využitím inteligentního systému jsou vzdálené odečty spotřeby elektřiny, tepla, plynu a vody, v některých případech označovaných anglickým souslovím „smart metering”. Využívá se zejména v případě bytových domů, kdy je potřeba sledovat a následně rozúčtovat spotřebu energické energie mnoha bytů. K aktuální spotřebě energií má přístup jak majitel bytového domu, tak i jednotliví nájemníci. Pro tyto účely nabízí společnost CannyNet dva typy řešení. Prvním je umístění řídící a vyhodnocovací jednotky přímo v bytovém domě nebo levnější a pohodlnější variantu, kdy jsou informace shromažďovány v centrálním úložišti na takzvaném cloudu. V obou případech jsou data plně zálohována.

  V rámci celého seriálu jsme se již věnovali nebo se budeme věnovat těmto okruhům:

řízení teploty a nákladů na vytápění
ovládání světel, žaluzií a jiných elektrických zařízení
- ovládání multimedií
- zabezpečení


CannyNet s.r.o.
www.cannynet.comSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Technika