Ukončovací faktura při změně dodavatele může nemile překvapit

Se změnou dodavatele energií se pochopitelně pojí příjemná úspora peněz. Ta je hlavním motivem, proč tuto možnost využily už statisíce domácností. Součástí změny je i závěrečné vyúčtování spotřeby elektřiny na základě mimořádného odečtu. Jedná se o poslední faktura, kterou spotřebitel od stávajícího dodavatele dostane.

Pravidelný odečet se dělá jednou za rok

Pravidelně jednou ročně dochází k  odečtu elektřiny či plynu, na základě něhož obdrží koneční spotřebitelné roční vyúčtování. Je spojeno s úhradou nedoplatků či vrácením přeplatků, které se odvíjí od výše záloh. Tyto odečty mají svá pevná pravidla, která jsou odvozená vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu a zákonem č 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Může je provádět pouze příslušný distributor, který má povinnost informovat majitele odběrného místa o blížícím se odečtu minimálně dva dny předem.  

Samotný odečet se nejčastěji děje vizuálním odečtem číselníku elektroměru (resp. plynoměru) speciálním odečítačem do terminálu. Při odečtu je kontrolován stav spotřeby, jméno, číslo měřidla, jeho typ a stav plomby.

Mimořádný odečet při změně dodavatele

Jiná situace nastává ve chvíli, kdy spotřebitel změní dodavatele energie. I v tuto chvíli má distributor povinnost zajistit odečet, na základě něhož dodavatel vystaví tzv. ukončovací fakturu. V takovém případě je ale způsob tohoto mimořádného odečtu odlišný. Distributor totiž určuje spotřebu v drtivé většině případů na základě systémového odhadu spotřeby. Ten vychází z předchozích dat o spotřebě zákazníka (jestliže jsou pro tento účel použitelná) a zahrnuje v sobě i typ distribuční sazby a typový diagram dodávku. Jen velmi výjimečně dochází k vizuálnímu odečtu pracovníky distribuční společnosti.

Jak reklamovat

Takové odhady mohou být pochopitelně nepřesné. V případě, že zákazník dostal od dodavatele elektřiny či plynu vyúčtovací fakturu, v níž je zaúčtována mnohem vyšší spotřeba, než jakou ukazuje elektroměr (resp. plynoměr), má právo podat písemnou reklamaci. Adresuje se na dodavatele a měla by obsahovat i faktický důkaz o konečném stavu – např. fotografii. Šance na uznání reklamace se v takovém případě výrazně zvyšuje.

Samoodečet zamezí podobným problémům

Budoucím problémům se špatným zaúčtováním spotřeby jde přitom velmi snadno zabránit. Stačí, když odběratel nahlásí stávajícímu dodavateli či distributorovi konečný stav elektroměru (resp. plynoměru) – tedy udělá tzv. samoodečet. Ten správný termín závisí na datu podepsání smlouvy s novým dodavatelem a délkou výpovědní lhůty. Jestliže spotřebitel například zažádal o změnu v polovině července a výpovědní lhůta trvá standardně tři měsíce, začne běžet od srpna a skončí k poslednímu říjnu. A právě tehdy je ta pravá chvíle na samoodečet.

Konečný stav může odběratel sdělit pomocí on-line formuláře, telefonicky na zákaznické lince nebo na  e-mail. Vždy se vyplatí mít i vyfotografovaný konečný stav na elektroměru (resp. plynoměru). To pro případ, kdyby i přesto přišla faktura s vyšší spotřebou energie. 

Tomáš Suchý

Tomáš Suchý

Tomáš Suchý studoval ČZU v Praze a v současností řídí produktovou politiku energetických kampaní v společnosti Adfinance s.r.o. Zkoumá trhy, vyjadřuje se do médii a připravuje novinky. Kromě specializace na energetiku se orientuje také na pojišťovací trh.

Logo TrigemaUšetřeno.cz je tzv. „vlajková loď“ společnosti AdFinance.cz. Jedná se o finanční supermarket, který nabízí široké srovnání finančních produktů napříč celým trhem. Přesná data umožňuji uživatelům najít tu nejlepší možnou nabídku na trhu a ušetřit nemalé peníze. Na Ušetřeno.cz si může zákazník srovnat téměř všechno od půjček, přes kreditní karty až po hypotéky. Portál se specializuje také na srovnání dodavatelů na energetickém trhu, čím šetří zákazníkům peníze a zároveň pro zákazníka sjedná všechnu potřební administrativu týkající se přechodu k jinému dodavateli.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energetické okénko