Jak vidí energetickou budoucnost Evropská unie?

S rostoucí spotřebou elektřiny, plynu a tepla nejsou jen spojené obrovské finanční výdaje, ale své o tom ví i životní prostředí. To za podmínek, které mu přinášíme, vysloveně trpí a přináší s sebou nezvratné klimatické změny. Do boje proti obrovskému plýtvání energie vytáhla své zbraně také Evropská komise. Akční plán pro všechny členské země slibuje zlom. Úspora, kterou slibují, by měla být téměř 20 % oproti současnému stavu. Jestliže se ale členské státy a instituce nesemknou, všechno je to jen teoretizování. Přiložit ruku k dílu totiž musí všichni. Jedině tak můžeme společně ovlivnit energetickou budoucnost Evropy.

Co na to říkají Česká republika?

Podle ministerstva průmyslu a obchodu není problém cílů dosáhnout. Sami už vytvořili vlastní vizi, která by v tom měla pomoci. A to Národní akční plán energetické účinnosti ČR. Podle něj by měla celková spotřeba energií klesnout natolik, aby byla stále zajištěná bezpečná, spolehlivá a k životnímu prostředí šetrná dodávka elektřiny, plynu a tepla.  Zároveň by se měla zvýšit využitelnost obnovitelných zdrojů energie. Konkrétní vnitrostátní cíl energetické účinnosti do roku 2020 je stanoven na výši 47,84 PJ (13,29 TWh) nových úspor v konečné spotřebě energie.

Česká republika ostatně už od roku 1990 udržuje trend poklesu energetické náročnosti a jeho tempo patří k nevyšším v Evropě. V dlouhodobějším měřítku nastal od roku 2000 celkový pokles energetické náročnosti hospodářství o 23,6 %. 

Jak se to dotkne konečných spotřebitelů?

Ani domácnostem se nový strategický plán úspory nevyhne. Dotknout by se jich měla především energetická náročnost budov. A to prostřednictvím oblíbeného programu Nová zelená úspora, která slibuje příspěvky na renovaci soukromých i veřejných stav. Až miliardy korun budou vyčerpány ze Státního fondu životního prostředí na zateplení domů a bytů.

V rámci plánu se budou nadále podporovat i moderní formy topení a chlazení. Aby se co nejvíce zabránilo energetickým ztrátám, je na místě modernizace elektrické, plynové a teplené rozvodové sítě. Další zastávkou bude i doprava. Podle propočtů by měl podíl benzínu a nafty na celkové spotřebě energiedopravě klesnout do roku 2020 na 85 %.

I úspora se musí zaplatit

Na otázku, kdo uhradí připravované plány, má ministerstvo jasnou odpověď. Prostředky by měly být čerpány ze strukturálních fondů a dražby emisních povolenek. A to až ve výši 95 miliard. Otázkou zůstává, jak to vlastně bude ve skutečnosti a zda se Česká republika dobere k tíženému cíli. Jedno je jisté – úplně nereálné to není.

Tomáš Suchý

Tomáš Suchý

Tomáš Suchý studoval ČZU v Praze a v současností řídí produktovou politiku energetických kampaní v společnosti Adfinance s.r.o. Zkoumá trhy, vyjadřuje se do médii a připravuje novinky. Kromě specializace na energetiku se orientuje také na pojišťovací trh.

Logo TrigemaUšetřeno.cz je tzv. „vlajková loď“ společnosti AdFinance.cz. Jedná se o finanční supermarket, který nabízí široké srovnání finančních produktů napříč celým trhem. Přesná data umožňuji uživatelům najít tu nejlepší možnou nabídku na trhu a ušetřit nemalé peníze. Na Ušetřeno.cz si může zákazník srovnat téměř všechno od půjček, přes kreditní karty až po hypotéky. Portál se specializuje také na srovnání dodavatelů na energetickém trhu, čím šetří zákazníkům peníze a zároveň pro zákazníka sjedná všechnu potřební administrativu týkající se přechodu k jinému dodavateli.Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energetické okénko