Nejvíce lidí umírá v únoru, pozor na nemoci, pomáhá se oženit

TNBiz (TNBiz), 19.02.2018

Nejvíce Čechů umírá v zimních měsících, na vině jsou zejména nemoci dýchacích cest. V mrazivém období se proto vyplácí prevence, ale také svatba. Podle statistik je tajemstvím dlouhověkosti manželství. Svobodní umírají dříve, vychází z údajů Českého statistického úřadu.

I když počty zemřelých kolísají, intenzita úmrtnosti klesá. Počet zemřelých se v letech 2006 až 2016 pohyboval mezi 104 441 a 111 173. V roce 2016 zemřelo 54 880 mužů a 52 870 žen. Nejčastější příčinou smrti u mužů i u žen jsou nemoci oběhové soustavy (téměř jedna polovina) a dále nádory (jedna čtvrtina zemřelých). S větším odstupem byly třetí nejčastější příčinou úmrtí nemoci dýchací soustavy, které se objevují především v zimě.

V posledních deseti letech zemřelo nejvíce lidí v únoru (9 690 osob). Následoval leden s 9 438, březen s 9 305 a prosinec s 9 136 zemřelými. "Vyšší počty zemřelých v zimních měsících obvykle souvisejí se zvýšeným výskytem onemocnění dýchacích cest a s chřipkovou epidemií,“ objasňuje místopředseda ČSÚ Marek Rojíček s tím, že nejméně lidí umírá v měsících srpen, září a červen.

Intenzita úmrtnosti poklesla ve sledovaném období skoro ve všech věkových kategoriích, a to u obou pohlaví. "Úmrtnost v populaci ve věku 50 až 89 let jsme analyzovali i z hlediska rodinného stavu. Ukázalo se, že v roce 2016 byla míra úmrtnosti nejvyšší u svobodných mužů. Naopak ženatí muži dosahovali nejnižší úrovně úmrtnosti. U žen byla situace obdobná. Ze statistik však kromě jiného vyplývá, že ovdovění v nižším věku následně může vést k horší úrovni úmrtnosti žen, než když ztratí manžela ve starším věku,“ uvádí Roman Kurkin z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Nejvíce žen z celkového počtu zemřelo mezi 85. až 89. rokem života (11 609), nejvíce mužů zemřelo mezi 70. až 74. rokem. To odpovídá dlouhodobým statistikám, podle nichž se ženy dožívají vyššího věku než muži. Češky se v roce 2016 podle ČSÚ dožívaly průměrně 82,1 roku, muži dosahovali 76,2 roku.

Nejčetnějším místem úmrtí byla zdravotnická zařízení lůžkové péče. Doma skonalo v posledním sledovaném roce 20,9 % všech zemřelých.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy