Realitní kancelář zatajila podstatné informace o pozemku, rezervační poplatek však odmítla vrátit. Rozhodl až soud

Eva Jurčíková (Vaše Nároky.cz), 11.05.2018

Kupující chtěl odstoupit od rezervační smlouvy, protože realitní kancelář o pozemku neuvedla všechny informace. Realitní kancelář však poplatek odmítla vrátit. Kupující se proto obrátil na právníka a následně na soud, ten nakonec rozhodl, že právo je na straně kupujícího.

Pan Petr se rozhodl pro koupi pozemku v Karlovarském kraji, kontaktoval proto realitní kancelář, která vyhovující stavební pozemek nabízela. Dne 20. dubna 2016 podepsal s uvedenou realitní kanceláří rezervační smlouvu, díky které si tento stavební pozemek zarezervoval. Na základě rezervační smlouvy realitní kanceláři uhradil rezervační poplatek ve výši 40 000 .

Po podpisu rezervační smlouvy však pan Petr zjistil, že mu realitní kancelář zamlčela důležité informace ohledně pozemku. Pod pozemkem totiž vedlo podzemní vedení SEK, které by kupující musel nechat přeložit. Tyto informace mu nebyly sděleny a ani nebyly uvedeny v rezervační smlouvě. Z toho důvodu se rozhodl od této smlouvy odstoupit a požadoval po realitní kanceláři navrácení zaplaceného poplatku, jelikož nedošlo k uzavření kupní smlouvy a realitní kancelář byla pouze zprostředkovatel.

Realitní kancelář však na žádost pana Petra vůbec nereagovala, proto se poškozený na začátku srpna roku 2016 obrátil na právníka ze společnosti Vaše nároky.cz.Můj klient má nárok na navrácení rezervační zálohy v plné výši, jelikož klientovi nevznikla žádná přímá povinnost vůči realitní kanceláři, která navíc neuvedla všechny zásadní informace týkající se zmíněného pozemku,“ okomentoval případ zastupující právník.

Právník sepsal předžalobní výzvu a zaslal jí protistraně, ta se však proti výzvě odvolala. K neuzavření kupní smlouvy došlo pouze a jedině z důvodů na straně žalobce, který se sám o své vůli rozhodl, že kupní smlouvu neuzavře, aniž by na jeho straně existovaly k tomu jakékoliv objektivní důvody,“ argumentovala v odvolání realitní kancelář. Dále také tvrdila, že kupující o daném stavu pozemku věděl.

Právník však byl přesvědčen, že ze strany realitní kanceláře došlo k bezdůvodnému obohacení, proto po domluvě se svým klientem podal v lednu 2017 žalobu k soudu. Soudní řízení sice trvalo přes rok, na jeho konci však byl vítězem pan Petr. Soud stanovil, že realitní kancelář musí kupujícímu rezervační poplatek vrátit i s úroky z prodlení a s náklady řízení. Realitní kancelář vše v březnu roku 2018 uhradila. 

Společnost Vaše nároky.cz

pomáhá občanům získat finanční odškodnění, na které mají nárok v případě, že se stali obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí či státu. Služby společnosti jsou nastaveny pro oboustrannou spokojenost tak, že za ně klient neplatí žádné poplatky a jedinou odměnou pro společnost je provize ze získané částky do maximální výše 25 % pouze v případě vyhraného sporu. Se společností Vaše nároky.cz tedy klient nic neriskuje, nic neztratí a může jen získat. Portfolio oblastí odškodnění, které společnost za klienty řeší, je opravdu široké, od kompenzace za zpožděný let, přes nevyplacenou mzdu, krácení pojistného plnění či reklamaci dovolené, až po náhradu škody za pochybení lékaře.

Více informací na:www.vasenaroky.cz

Názory na článek  Realitní kancelář zatajila podstatné informace o pozemku, rezervační poplatek však odmítla vrátit. Rozhodl až soud
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Financování bydlení