Velkorysá plátna, plastiky a site specific instalace v Královském letohrádku: začíná výstava Invisible Presence

Jana Brožková (Bydlet.cz), 14.09.2018
Výstavu Invisible Presence pořádá karlínská Hauch Gallery od 13. září do 31. října 2018. Renesanční prostory Královského letohrádku budou v září a říjnu vystavovat nejnovější tvorbu umělce Jiřího Matějů. K vidění budou kresby, velkoformátové obrazy, plastiky a site specific instalace reagující na přítomnou minulost renesančního paláce. Jiří Matějů je výraznou postavou české umělecké scény a představitel geometrické abstrakce, která však v jeho pojetí není statickou plochou ale dynamickou hrou s linií, barvou a světlem. Výstavu Invisible Presence v renesančním letohrádku na Pražském hradě pořádá karlínská Hauch Gallery od 13. září do 31. října 2018.

Výstava je rozdělena do tří tematických okruhů s názvy Událost člověka, Událost země a Neviditelná přítomnost, které svým obsahem odkazují k zachycení přítomnosti, mravnímu kodexu, relativizaci dnešní doby a dalším otázkám, které Jiří Matějů svou tvorbou reflektuje. Každému okruhu je věnována jedna místnost letohrádku. První odkazuje na podstatu člověka instalací sestávající z několika desítek kreseb uspořádaných do triptychů, diptychů a monoptychů. Minimalistické dílo barevně rozehrává denní světlo. Světlo hraje významnou roli i v druhé místnosti. Na sedmiptychu velkoformátových pláten s názvem Sedm zastavení v průběhu dne mění síly barev a pod plastikami ze sklolaminátu vytváří geometrické obrazce.

Poslední téma neviditelná přítomnost Invisible Presence, které dalo název celé výstavě se nachází v horním patře letohrádku a v místnosti reaguje na nástěnné malby od vlámského malíře Petera Paula Rubense. Ty jsou po dobu výstavy zakryty částečně průhlednými závěsy, které Jiří Matějů vysvětluje slovy: „ Již nejsme schopni vnímat minulost, neumíme ji zpřítomnit, aktualizovat a ani nás to nezajímá. Divák má v sobě clonu. Ale když ji nainstaluji před obrazy, tak chce každý vidět , co je pod tím, začíná se tomu věnovat a minulost objevovat . “ Zakryté Rubensovy malby Jiří Matějů doplnil šesticí velkoformátových minimalistických obrazů.

Kresby, rozměrná plátna a plastiky doprovází videoprojekce promítaná na stěny schodiště mezi přízemím a prvním patrem. Tímto médiem odkazuje Jiří Matějů na francouzského filozofa Jeana Baudrillarda, který už v 80. letech předvídal, že realitu jako takovou začne pohlcovat realita virtuální. Na zdech jsou promítána hesla s pozitivní hodnotou, která začínají být vyprázdněná. Hesla jako přátelství, modlitba a člověk se na zdech objevují zrcadlově a pomalu se od návštěvníka vzdalují až zcela zmizí.

Koncepce výstavy vytvořené přímo pro letohrádek se začala utvářet před rokem a půl a vystavená díla jsou výsledkem roční intenzivní práce.

Tvorba Jiřího Matějů je osobitá a vyhýbá se trendům české výtvarné scény. Základními prvky je barva a linie a inspiraci čerpá z dlouhodobého studia psychologie, buddhismu a filozofie. Jiřího Matějů spojuje přátelství se známým českým filozofem a akademikem Miroslavem Petříčkem, který jeho obrazy označuje za vizuální metafory: „Klasická poetika říká, že slovo metafora přenáší slovo z místa, které je mu vlastní, na místo, kde vlastní slovo chybí. Je pojmenováním toho, co samo žádné vlastní jméno nemá. To je analogické pro tvorbu Jiřího Matějů, který sestupuje až k samotným podmínkám malířství, to jest ke světlu a barvě. Barva se na obrazech autora stává metaforou světla.

•••

Jiří Matějů se narodil v roce 1960 ve Šternberku a v současné době žije a pracuje střídavě v Praze a nedaleko Plzně. V roce 1988 zahájil studia na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Bedřicha Dlouhého, kde pak působil jako odborný asistent. V roce 2004 získal roční stipendium na prestižní Pollock-Krasner Foundation v New Yorku. Dílo Jiřího Matějů bylo veřejnosti představeno na několika kolektivních i samostatných výstavách.

Současně s výstavou v letohrádku bude v domovské Hauch Gallery v Karlíně probíhat retrospektivní výběr prací umělce, jež představí dosavadní tvorbu Jiřího Matějů a umožní nahlédnout do vývoje jeho uměleckého projevu.

13. 9. – 31. 10. 2018

Výstava Jiří Matějů: Invisible Presence

Letohrádek královny Anny

Mariánské hradby 1, Praha 1

pořádá Hauch Gallery


Názory na článek  Velkorysá plátna, plastiky a site specific instalace v Královském letohrádku: začíná výstava Invisible Presence
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy