Copernicus: Rekordní emise z požárů byly v únoru naměřeny v Brazílii, Venezuele a Bolívii


Copernicus Předpověď směšovacího poměru oxidu uhelnatého v hladině 850 hPa nad Jižní Amerikou v rámci systému CAMS inicializovaná 27. února v 00 UTC.

Předpověď směšovacího poměru oxidu uhelnatého v hladině 850 hPa nad Jižní Amerikou v rámci systému CAMS inicializovaná 27. února v 00 UTC.

Služba Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) sleduje emise z požárů v tropických oblastech Jižní Ameriky v době, kdy vrcholí její sezona. Vysoká intenzita požárů a emise z nich byly pozorovány v severní části amazonského deštného pralesa, zejména v brazilském státě Roraima. Zaznamenány byly nejvyšší emise uhlíku v únoru od roku 2003, a to nejen pro Roraimu, ale pro celou Brazílii. Také v dalších zemích Jižní Ameriky, například ve Venezuele a Bolívii, byly za stejné období zaznamenány rekordní emise uhlíku od roku 2003.

Podle údajů systému CAMS Global Fire Assimilation System (GFAS) byl ve druhé polovině února v tropické části Jižní Ameriky zjištěn výrazný nárůst počtu požárů, jejich intenzity a odhadovaných emisí. Nejvíce zasaženými oblastmi byly severovýchodní Venezuela, stát Roraima v Brazílii, Bolívie a Kolumbie.

Odhadované emise uhlíku z požárů v Brazílii a Venezuele během února (do 27. února) byly v souboru dat GFAS, který zahrnuje období od roku 2003 do současnosti, nejvyšší pro tento měsíc a činily 4.1 a 5.2 megatun uhlíku. Rekordně vysoké emise uhlíku byly odhadnuty také pro Bolívii, a to 0.3 megatun uhlíku. Za zmínku stojí, že vrchol sezony lesních požárů v Bolívii a v celé amazonské oblasti obvykle připadá na září a říjen.

Vedoucí vědecký pracovník společnosti CAMS Mark Parrington k tomu říká: "V mnoha částech Jižní Ameriky panuje sucho, které přispělo ke zvýšenému riziku požárů a vedlo k pozorovaným událostem. Naše záznamy složení atmosféry také ukazují, že přenos kouře pokrývá velkou oblast regionu a způsobuje zvýšené znečištění ovzduší v obydlených oblastech. Kromě často hlášených požárů v Chile a Argentině na počátku února jsme zaznamenali nárůst počtu požárů a s tím související emise během vrcholné sezony pro tropické oblasti Jižní Ameriky, a to i v jižněji položené Bolívii.

Systém CAMS poskytuje aktuální informace o místě, intenzitě a odhadovaných emisích požárů po celém světě, včetně sledování přenosu kouře a dopadů na složení atmosféry. Údaje systému CAMS jsou volně k dispozici a mohou sloužit jako důležitá pomůcka při rozhodovacích procesech pro občany, podniky i zúčastněné strany v souvisejících odvětvích.

 

Zdroj: Program Copernicus je součástí vesmírného programu Evropské unie pro pozorování Země, který je financován z prostředků EU a který provozuje šest tematických služeb: Atmosféra, Moře, Země, Změna klimatu, Bezpečnost a Nouzové situace. Poskytuje volně přístupná operační data a služby, které uživatelům poskytují spolehlivé a aktuální informace týkající se naší planety a jejího životního prostředí. Program Copernicus je koordinován a řízen Evropskou komisí a realizován ve spolupráci s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským střediskem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), agenturami EU a společností Mercator Océan a dalšími.

ECMWF provozuje dvě služby v rámci programu EU Copernicus pro pozorování Země: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) a Copernicus Climate Change Service (C3S). Přispívají také ke službě Copernicus Emergency Management Service (CEMS), kterou realizuje Společné výzkumné středisko EU (JRC). Evropské středisko pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF) je nezávislá mezivládní organizace, kterou podporuje 35 států. Je to výzkumný ústav a zároveň nepřetržitá operační služba, která vytváří a šíří numerické předpovědi počasí pro členské státy. Tyto údaje jsou plně k dispozici národním meteorologickým službám členských států. Superpočítačové zařízení (a související archiv dat) v ECMWF je jedním z největších svého druhu v Evropě a členské státy mohou využívat 25 % jeho kapacity pro své vlastní účely.

ECMWF rozšířil své působiště v některých členských státech. Kromě centrály ve Spojeném království a výpočetního střediska v Itálii se kanceláře zaměřené na činnosti prováděné v partnerství s EU, jako je například program Copernicus, nacházejí v německém Bonnu.

Jitka Vondroušková

Víceleté zkušenosti má Jitka Vondroušková z letectví a cestovního ruchu, turismu i administrativy ve státní správě a soukromém obchodním sektoru.

Autorství a editace pro Kurzy.cz a Bydlet.cz od února 2022. Zájmy cestování, zvířata, příroda a životní prostředí, četba a hudba.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy