MMR přidá půl milionu korun na informování

Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič se rozhodl přidat 500 tisíc korun sdružením, která pomáhají lidem poradit si se zvýšením regulovaného nájemného. O nutnosti zlepšit informovanost občanů ČR o této složité problematice svědčí narůstající počet dotazů v poradnách za poslední měsíce.

 

Podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytů dojde k prvnímu lednu příštího roku ke zvýšení regulovaného nájemného, které by podle plánu ministerstva mělo během příštích čtyř let dosáhnout běžné výše a vyrovnat se s nájemným tržním. Oznámení o zvýšení nájemného musí majitelé domů zaslat nájemníkům písemně minimálně tři měsíce dopředu. Velké množství domácností tedy obdrží toto oznámení právě v těchto dnech. Ze statistik zpracovaných občanskými poradnami je navíc patrný výrazný nárůst počtu dotazů týkajících se problematiky bydlení oproti roku předešlému.

 

„S žádostmi o radu v otázkách bydlení a nájemného se mohou občané obracet na informační centra a poradny, kde se jim dostane pomoci od kvalifikovaných odborníků, kteří jsou v příslušných oborech pravidelně školeni,“ upozorňuje ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, a dodává: „Pomoc, ať už metodickou či právní, mohou občané ve všech těchto poradnách získat zdarma.“

 

Dvě největší z těchto organizací – Asociace občanských poraden a Sdružení nájemníků ČR – jejichž síť pokrývá celou republiku, dostanou od ministerstva pro místní rozvoj každá 250 tisíc korun, aby tak mohly očekávanému množství žadatelů o pomoc vyhovět.

 

Milan Taraba, místopředseda Sdružení nájemníků ČR dodává: „Ve věci zvyšování nájemného, případně nároku na sociální dávku na bydlení, se na naše poradce v současné době obracejí stovky lidí měsíčně. V našich poradnách jsme díky navýšení peněz z MMR připraveni bezplatně a i bez výběru členského příspěvku poradit nájemcům i pronajímatelům při sestavení či kontrole oznámení o zvýšení nájemného a ve všech dalších záležitostech citovaného zákona. Konzultace a rady poskytujeme osobně v poradnách i prostřednictvím internetu.“

 

Ministr Gandalovič dále vysvětluje: „Lidé, kteří si chtějí ověřit výši nového nájemného mohou využít naší elektronické kalkulačky, která je dostupná na internetové adrese ministerstva www.mmr.cz. Zejména starší lidé a obyvatelé malých obcí však přístup k internetu nemají anebo ho nepoužívají a často nevědí, na koho se ohledně této složité problematiky obrátit.  Právě těm je určena pomoc občanských poraden. Příspěvek ministerstva má pomoci tento způsob poskytování informací zviditelnit a občanům přiblížit.“

 

Ředitel Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda tuto pomoc vítá: „Peníze využijeme na zvýšení odborných dovedností občanských poradců v oblasti bydlení a na zlepšení informačního zázemí poradců v této oblasti. Zároveň budou tyto prostředky věnovány na posílení propagace směrem k občanům, kteří budou více informováni o možnosti přijít se do občanských poraden poradit s problémy, které souvisejí jak s deregulací nájemného tak s ostatními otázkami kolem bydlení.“

 

Poradenství k problematice deregulace nájemného i dalším tématům souvisejícím s bydlením mohou využít občané ve všech krajích České republiky. Asociace občanských poraden je připravena pomoci lidem v 55 poradnách po celé zemi, Sdružení nájemníků ČR (SON) spravuje takových infocenter 34.

 

Zdroj: MMRSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Hlavní zprávy z Deregulace nájmů