Poslanecká sněmovna bude jednat o novém zákoně, který upravuje regulované nájemné

TNBiz (TN.cz), 3.11.2009
Mediafax

PRAHA (MEDIAFAX) - Poslanci budou v úterý na své 64. schůzi jednat o novém zákoně o nájemném z bytů a jeho sjednávání. Důvodem k předložení návrhu zcela nového zákona je fakt, že předpis o sjednávání regulovaného nájemného dosud neexistuje.

Zákon stanoví pravidla, podle kterých by se mělo zvyšovat regulované nájemné. Dokument počítá s tím, že nájemné, které dlouhodobě platí obyvatelé družstevních domů a bytů ve vlastnictví, pokrývá náklady na provoz a správu domu.

„Zásadní význam má zákon pro příjem obecních rozpočtů za předpokladu, že obce vlastní nájemní bytové domy. Lze předpokládat, že nevzroste dramaticky počet neplatičů, protože navržené tempo zvyšování nájemného je ještě v možnostech místních domácností. Výše prostředků pro údržbu obecního majetku tak bude jednoznačně vyšší,“ domnívají se předkladatelé zákona, poslankyně Milada Halíková a Miroslav Opálka z KSČM.

Zákon také upravuje regulované nájemné v Praze, Brně a dalších velkých městech, které je podle předkladatelů zákona již v současnosti ziskové. Nový zákona má zamezit tomu, aby se tamní nájemné nezvyšovalo natolik, že by si ho místní domácnosti nemohly dovolit.

Novela odstraňuje ze zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu paragraf, podle něhož by nájemné v některých malých městech nebylo možné zvýšit na úroveň nákladového nájemného v bytových družstvech. To dosahuje hodnot 24 až 32 /m2 měsíčně.

„Je nasnadě, že obce či města by měla snahu, kdyby tomu tak nebylo, se svých bytů zbavovat, aby na ně nedopláceli ostatní občané z obecního rozpočtu,“ domnívají se komunističtí poslanci. „Návrh proto předpokládá, že v letech 2010 a 2011 bude možné nájemné zvýšit ještě dvakrát, v každém roce jednou, vždy však nejvýše jen o 4 /m2 měsíčně, maximálně však do hodnoty 32 korun z metru čtverečního měsíčně.“

Ze zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu byl dále odstraněn paragraf, podle kterého jsou za byty nejvyšší kategorie považovány i byty, jejichž úpravu nájemci zaplatili z vlastní kapsy. Navýšení nájemného na úroveň srovnatelného bytu bude podle nového zákona možné až po ocenění a úhradě vložených nákladů.

Zákon dále majiteli bytu znemožňuje, aby bez důvodu nebo z „důvodů nízkých“ bránil výměně bytu, pokud stávající byt je pro nájemce nepřiměřený velikostí a finančně neúnosný.

Vokurková Iva, vokurkova@mediafax.cz

Názory na článek  Poslanecká sněmovna bude jednat o novém zákoně, který upravuje regulované nájemné
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Deregulace nájmů