Majitelé domů posílají do Senátu zákon o sociálním bydlení

TNBiz (TN.cz), 18.03.2010
Mediafax

PRAHA (MEDIAFAX) - Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí (OSMD) ve spolupráci s ODS vytvořilo zákon o sociálním bydlení, který zavádí adresné příspěvky na bydlení ve formě sociálních dávek a má pomoci zaplatit nájemné lidem v nouzi. Zákon chtějí do začátku května předložit Senátu.

"V současné době se situace v oblasti bydlení řeší zbytečně vysokými státními dotacemi do zcela neefektivních a korupčně zneužitelných projektů, které jsou v rozporu s mezinárodními standardy. Hrozí dokonce, že stát bude nucen přistoupit k odškodnění těch, kteří jsou současnou situací poškozeni," vysvětlil předseda OSMD Tomislav Šimeček.

Podle tohoto zákona by žádná domácnost v nezaviněné nouzi neměla vydávat na své bydlení v bytě přiměřené velikosti odpovídající úrovně více než 25 procent příjmů. Celkově by se to podle Miroslava Zajíčka z Laboratoře experimentální ekonomie mělo týkat maximálně 259 700 domácností.

Dávka bude pokrývat náklady na nájemné do výše skutečně placeného, ale nejvýše do průměrného tržního nájemného v dané obci, a to po dobu pěti let. Po této lhůtě musí domácnost přizpůsobit své příjmy svým nákladům, s výjimkou důchodců nad sedmdesát let, kteří budou dostávat dávku bez časového omezení.

Zákon zavádí také tzv. zpětnou hypotéku. Tedy občané, kteří bydlí ve vlastním bytě či domě, budou dostávat doplatek do výše průměrných nákladů údržby a oprav vlastního bydlení, na bytový standard o 50 procent vyšší a bez časového omezení, pokud bude vrácení těchto dávek státu bez úroku zajištěno zástavou jejich nemovitosti, popřípadě družstevního podílu.

Domácnostem v zaviněné nouzi by základní životní podmínky měly zajišťovat obce alespoň na úrovni přístřeší. Celkové náklady opatření, která zákon řeší, by měly být asi 6,077 miliardy korun ročně.

"My jsme ten zákon po stránce legislativní konzultovali i s ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem pro místní rozvoj i se Sdružením nájemníků," řekl Šimeček. Dodal, že i bytová komise Svazu měst a obcí řadu principů z tohoto zákona vítá.

"Myslím, že na tomto zákoně je ještě spousta práce, ale bez něj to nepůjde," řekla poslankyně Zdeňka Horníková z ODS, která na zákoně také spolupracovala. "Rádi bychom zákon předvedli v Senátu nejpozději do začátku května, nejspíše v dubnu," dodal její kolega z ODS poslanec Petr Bratský.

Karolina Brožová, brozova@mediafax.cz

Názory na článek  Majitelé domů posílají do Senátu zákon o sociálním bydlení
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Deregulace nájmů