Bydlení – historie bydlení, tvůrčí hnutí Art and Craft. Řemeslo a ruční práce – vkus a účelnost.

Aglické tvůrčí hnutí Art and Craft se vyhraňovalo proti zdobnosti a nevkusu továrně vyráběných nábytkových předmětů. Prosazovalo návrat k ruční, řemeslné práci a bydlení účelnému i harmonicky krásnému.

Průmyslově vyráběný nevkusný nábytek a odpor vůči němu

V polovině devatenáctého století se změnil vzhled interiérů. Nábytkové předměty byly pouhými napodobeninami minulých slohů s přemírou bujné dekorace.

Na obranu řemeslné práce a nábytku bez přemíry pseudohistorizující dekorativnosti vystupovaly hnutí i osobnosti. Byly to první protesty, vyzývající k přiznání používaných materiálů, k pravdivým tvarům a k obnově uměleckého řemesla. To v té době pod vlivem industrializace čím tál tím víc upadalo.

Je zcela logické, že hlasy volající po návratu k poctivému řemeslnému dílu se ozývaly především ve Velké Británii. Překotný a nevídaný rozvoj průmyslu i zde produkoval přemíru nevkusu a velké množství nevzhledných výrobků. Přitom zanechával v otřesné bídě tovární dělníky, zaměstnané stereotypní a vyčerpávající prací. Profesor John Ruskin /1819-1900/, přednášející estetiku na oxfordské univerzitě, byl jednou z předních osobností hlásající odpor k tomuto stavu. Byl přesvědčen, že právě technický pokrok zapříčinil rozbití harmonické společnosti. Prosazoval myšlenku, že dělník by měl mít stejné právo jako řemeslník ve středověku - pracovat a radovat se z díla, s plným vědomím svého životního poslání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnutí Art and Craft

Mezi tyto hlasy doprovázené tvůrčími činy se zařadilo především anglické hnutí Art and  Craft. Vůdčí osobností byl jeho zakladatel William Morris /1834 - 1896/, anglický básník, výtvarník a sociolog. Morris byl především úporným bojovníkem proti banálnosti  továrních výrobků. Jako Ruskinův pokračovatel založil W.Morris v roce 1861 spolu s talentovanými výtvarníky družstvo. Jeho cílem bylo, aby řemeslná výroba předmětů denní potřeby zlepšila každodenní život lidí a přitom dělníkům přinášela radost z vykonaného díla. V přesvědčení, že tovární práce je příčinou všech hrůz a ohavností, začal hlásat tak jako J. Ruskon návrat k ruční řemeslné práci. Ve snaze poskytnout lidem příjemnější a umělecky hodnotnější prostředí, připravil spolu se svými spolupracovníky návrhy nábytku, textilu a celou řadu předmětů denní potřeby.

Svými teoretickými pracemi upevnil pozice uměleckého řemesla a realizovanými návrhy nábytkových předmětů ovlivnil i směr vývoje nábytkových předmětů. Traduje se, že když se rozhodl postavit svůj dům "Red house", nebyl schopen si pro přemíru nevkusu vybrat na tehdejším anglickém trhu s nábytkem vhodné zařízení. Proto se tehdy zrodila firma Morris, Marshall, Faulkner &  Co. V ní pak byly nabízeny předměty oproštěné od všech zbytečností, určené praktickým účelům, pro práci i odpočinek. Když si prohlížíme z dnešního pohledu leták jeho firmy nebo fotografie realizovaných interiérů, nemusí se nám jeho nápady jevit tak převratně. Teprve při porovnání s tehdejšími předměty, které naplňovaly viktoriánské domácnosti, vynikne jeho prozíravost. Na realizacích je patrné, že se mu maximálně podařilo přiblížit navrhovaný nábytek jeho funkci a využít správně také materiál. Vše říkalo reklamní heslo jejich firmy: "Nemějte doma nic, co nepovažujete za užitečné, vše co vám nepřipadá krásné..."

Nezajímal je pouze uživatel - zákazník, ale obraceli se kriticky i k tehdejším způsobům výroby a k její kulturní úrovni. Byl to odpor vůči tehdejšímu používání strojů v továrnách, kdy se dělník stal vykonavatelem monotónních úkonů a stroji podřízeným. Bojovali proti ponížení člověka, která strojová výroba přinášela. Morris vystupoval jak proti průmyslovému vývoji, tak i proti ošklivosti předmětů, které tehdejší průmysl produkoval. Nevěřil, že stroje bude možné používat i jinak, než tomu bylo při bouřlivém rozvoji anglického průmyslu v 19. století.

Často se setkáváme s názorem, že toto anglické hnutí s jeho představiteli W. Morrisem, oxfordským profesorem J. Ruskinem a s výtvarníky, kteří s Morrisovou firmou úzce spolupracovali, dalo základ tvorbě hodnotnějších průmyslových výrobků. Nasvědčovala by tomu skutečnost, že estetice začal být konečně přikládán prvořadý a hluboký význam.

Obrodné hnutí Art and Craft se svou výmluvnou kritikou opíralo o hluboké znalosti umělecké historie až po soudobé umění.

Zdroj:
Stanislav Dlabal, Nábytkové umění - vybrané kapitoly z historie     

 


 

Bydlení - historie bydlení, staré kultury, Egypt a Mezopotámie >>
Bydlení - historie bydlení, staré kultury, Řecko >>
Bydlení - historie bydlení, staré kultury, Řím >>
Bydlení - historie bydlení, raný středověk >>
Bydlení - historie bydlení, raná gotika >>
Bydlení - historie bydlení, gotika Evropa, gotika Čechy >>
Bydlení - historie bydlení, renesance Itálie >>
Bydlení - historie bydlení, renesance Francie, renesance Španělsko >>
Bydlení - historie bydlení, renesance Německo, Anglie, Švýcarsko a Nizozemí >>
Bydlení - historie bydlení, renesance Čechy >>
Bydlení - historie bydlení, rané baroko >>
Bydlení - historie bydlení, francouzské baroko Ludvíka XIV. >>

Bydlení - historie bydlení, baroko Čechy, Anglie a severní Evropa>>
Bydlení - historie bydlení, rokoko úvod >>
Bydlení - historie bydlení, rokoko Německo, Anglie, Itálie a Čechy >>
Bydlení - historie bydlení, anglický nábytek 18.století >>
Bydlení - historie bydlení, americký nábytek v počátcích kolonizace >>
Bydlení - historie bydlení, klasicismus >>
Bydlení - historie bydlení, empír. Styl vojevůdce Napoleona. >>
Bydlení - historie bydlení, bydlení, biedermeier. Měšťanský sloh přiměřenosti. >>
Bydlení - historie bydlení, nábytkový fenomén Thonet a nové technologie ohýbaného dřeva >>
Bydlení - historie bydlení, druhá polovina 19. století, historismus. Sloh s předponou neo.>>
Bydlení - historie bydlení, secese. Dekorativní secesní styl není jen Alfons Mucha. >>
Bydlení - historie bydlení, moderna a kubismus, Gončár a Janák >>
Bydlení - historie bydlení, meziválečný umělecký a dynamický styl Art Deco >>
Bydlení - historie bydlení, Bauhaus, avantgardní škola a styl s důrazem na funkčnost >>
Bydlení - historie bydlení, meziválečná první Československá republika >>
Bydlení - historie bydlení, funkcionalismus; účelnost a strohost, nové principy i materiály >>
Bydlení - historie bydlení, USA před druhou světovou válkou >>
Bydlení - historie bydlení, tvorba nábytku v období druhé světové války >>  

Bydlení - historie bydlení, nábytková tvorba po druhé světové válce >>
Bydlení - historie bydlení, poválečné Československo a Amerika >>
Bydlení - historie bydlení, konec 50. - 70. léta není jen Expo 58 >>
Bydlení - historie bydlení, 70. a 80. léta 20. století = abstrakce, provokace i kýč >>
Bydlení - historie bydlení, konec 20. století = postmoderna >>Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Interiéry