Bydlení – historie bydlení, meziválečný umělecký a dynamický styl Art Deco

Rubrika: Interiéry
Jiřina Kavková (Bydlet.cz), 10.04.2012

Umělecký styl Art Deco částečně čerpal ze secese, ale ještě více odráží vlivy nových stylů – kubismu, funkcionalismu i futurismu. V Art Deco najdeme také motivy a vlivy dávných kultur mayských, egyptských i japonských. Art Deco je elegantní, dynamický a modernistický styl, který kopíruje dobu, ve které vznikl.

Vznik a inspirace stylu Art Deco
Art Deco měl své sváteční dny koncem dubna v roce 1925 na Mezinárodní výstavě moderního umění dekorativního a průmyslového v Paříži. Své pojmenování dostal Art Deco právě po této výstavě, na které 21 národů vystavovalo díla pouze moderní a prostá všech napodobenin, tak, jak to požadovali francouzští pořadatelé. Od období secese, v poslední dekádě 19. století až do počátku druhé světové války, byl tento styl souhrnem snah po nové ornamentice a novém tvarování. Styl Art Deco byl přímým potomkem předcházejících dekorativních stylů a současně souputníkem funkcionalismu. Navazoval na mnoho směrů secese a přitom uplatňoval a respektoval stále více strojní výrobu.

Jeho tvůrci nacházeli inspiraci nejen v secesi, ze které čerpali mnohé prvky, ale inspirační zdroje nacházeli i v motivech nábytkových předmětů z období Ludvíka XVI. Všechny inspirující prvky byly interpretovány modernistickým způsobem. Art Deco čerpalo inspirace také z mnoha dalších pramenů. Zdrojem byla orientální architektura, mnohé motivy staroegyptského umění, ale i motivy z japonského a čínského umění. Byl to styl doby naplněné jazzem a byl s jazzem pro svoji horečnatou dynamičnost také často ztotožňován.

Émile Jacques Ruhlmann a jeho přepychový nábytek
Jedním z jeho předních představitelů v zahraničí se stal Francouz Émile Jacques Ruhlmann (1879-1933), spolutvůrce "Pavilonu sběratele" na světové výstavě dekorativního umění. Ruhlmann je také historiky umění považován za posledního velkého francouzského truhláře a nábytkáře. Jako jeden z posledních byl schopen s vybroušeným vkusem vytvářet mistrovská díla z kvalitních dřevin, vykládaných slonovinou, stříbrem a perletí. Podstatná část nábytkových předmětů, vyráběných ve vrcholném období stylu Art Deco, byla spojována s jeho zásadou, že: "Vysoce přepychový předmět se stává měřítkem pro běžnou výrobu." Tento Ruhlmannův výrok mohl být uplatněn ale jen tehdy, když by nábytkové předměty byly vytvářeny se stejně náročných materiálů, bez ohledu na čas věnovaný realizaci a samozřejmě bez ohledu na jejich cenu.

Nábytek tvořený ve stylu Art Deco byl vyráběný z velmi kvalitního dřeva, zvýrazněného  decentními dekorativními prvky, které byly často vytvořené i ze slonoviny a drahých kovů. Art Deco bylo snahou o zušlechtění každého  každodenního běžného předmětu. Přepychový nábytek pro svoji cenu nemohl sloužit širokým vrstvám. Vlastnit nábytkový předmět od Ruhlmana bylo stejné, jako mít doma solitér vytvořený ve slavných dílnách rokokových mistrů ebenistů. Po určité době byly kusy nábytku, vytvořené v duchu Art Deco, nabízeny v exkluzivních obchodech, kde se setkávaly s velkým ohlasem. V průběhu času nový styl zaregistrovala i širší veřejnost.

V kariéře nábytkových předmětů nastalo nové období a zjednodušování a napodobování stylu Art Deco. Z exkluzivního předmětu bylo možné učinit sériový výrobek, zindustrializovat jej a zlevnit. Výlučný nábytkový předmět se tak objevil v běžnější obchodní síti. Zpravidla se současně začal projevovat vliv četného napodobování, spojeného s vulgarizací. Honosný model poklesl do nejnižší cenové kategorie a tím zcela ztratil svoji kvalitu a výlučnost.

Představitelé Art Deco v Československu, jejich expozice na výstavě v Paříži
České tvůrce ovlivnila atmosféra prvních poválečných let a horečná příprava na vystoupení mladého státu na mezinárodní přehlídce v Paříži. České Art Deco můžeme časově zařadit do dvacetiletého úseku trvání první Československé republiky, do let 1918 - 1938. V první etapě to byl národní dekorativismus, kterým se české umění prezentovalo v celé expozici na pařížské výstavě. V Paříži získalo Československo velké uznání, co do počtu nejvyšších cen /58 ocenění/ se zařadilo hned za hostitelskou zemi. Pravda, byl to velký úspěch, ale i kulminační bod.

Záměr nového stylu, založeného na akcentovaném dekoru, nemohl dlouho obstát a i v domácím prostředí byl částí kritiky důrazně odmítán. Ve své původní podobě sloužil styl Art Deco náročné reprezentaci. K poctě desetiletého trvání republiky byla postavena na Mariánském náměstí v Praze Městská knihovna. Architekt Roit ve spolupráci s Františkem Kyselou v levém křídle knihovny vytvořili reprezentační interiéry primátora a primátorský byt. V designu nábytku Art Deco existovaly dva odlišné trendy. Byly to na prvním místě předměty vypracované v nejvyšší řemeslné kvalitě a na straně druhé experimenty, které považujeme za moderní nábytek užívající kovy a nově se uplatňující plastické hmoty.

Rozvoj stylu Art Deco ukončila druhá světová válka. Do dnešní doby je tento styl oblíben pro svoji nadčasovost a propracovaný unikátní design.

Zdroj:
Stanislav Dlabal, Nábytkové umění - vybrané kapitoly z historie     

 


 

Bydlení - historie bydlení, staré kultury, Egypt a Mezopotámie >>
Bydlení - historie bydlení, staré kultury, Řecko >>
Bydlení - historie bydlení, staré kultury, Řím >>
Bydlení - historie bydlení, raný středověk >>
Bydlení - historie bydlení, raná gotika >>
Bydlení - historie bydlení, gotika Evropa, gotika Čechy >>
Bydlení - historie bydlení, renesance Itálie >>
Bydlení - historie bydlení, renesance Francie, renesance Španělsko >>
Bydlení - historie bydlení, renesance Německo, Anglie, Švýcarsko a Nizozemí >>
Bydlení - historie bydlení, renesance Čechy >>
Bydlení - historie bydlení, rané baroko >>
Bydlení - historie bydlení, francouzské baroko Ludvíka XIV. >>

Bydlení - historie bydlení, baroko Čechy, Anglie a severní Evropa>>
Bydlení - historie bydlení, rokoko úvod >>
Bydlení - historie bydlení, rokoko Německo, Anglie, Itálie a Čechy >>
Bydlení - historie bydlení, anglický nábytek 18.století >>
Bydlení - historie bydlení, americký nábytek v počátcích kolonizace >>
Bydlení - historie bydlení, klasicismus >>
Bydlení - historie bydlení, empír. Styl vojevůdce Napoleona. >>
Bydlení - historie bydlení, bydlení, biedermeier. Měšťanský sloh přiměřenosti. >>
Bydlení - historie bydlení, nábytkový fenomén Thonet a nové technologie ohýbaného dřeva >>
Bydlení - historie bydlení, druhá polovina 19. století, historismus. Sloh s předponou neo.>>
Bydlení - historie bydlení, tvůrčí hnutí Art and Craft. >>
Bydlení - historie bydlení, secese. Dekorativní secesní styl není jen Alfons Mucha.>>
Bydlení - historie bydlení, moderna a kubismus, Gončár a Janák >>
Bydlení - historie bydlení, Bauhaus, avantgardní škola a styl s důrazem na funkčnost >>
Bydlení - historie bydlení, meziválečná první Československá republika >>
Bydlení - historie bydlení, funkcionalismus; účelnost a strohost, nové principy i materiály >>
Bydlení - historie bydlení, USA před druhou světovou válkou >>
Bydlení - historie bydlení, tvorba nábytku v období druhé světové války >>  

Bydlení - historie bydlení, nábytková tvorba po druhé světové válce >>
Bydlení - historie bydlení, poválečné Československo a Amerika >>
Bydlení - historie bydlení, konec 50. - 70. léta není jen Expo 58 >>
Bydlení - historie bydlení, 70. a 80. léta 20. století = abstrakce, provokace i kýč >>
Bydlení - historie bydlení, konec 20. století = postmoderna >>

Názory na článek  Bydlení – historie bydlení, meziválečný umělecký a dynamický styl Art Deco
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry